UNITED INTERNATIONAL PICTURES
PRIVACY POLICY

Hvem er vi

Dette nettstedet administreres av United International Pictures AS, Hegdehaugsveien 27, 0352 Oslo og andre selskap i United International Pictures konsernet ("UIP"). Kontaktopplysningene våre finner du i avsnittet "Kontakt oss" mot slutten av denne personvernerklæringen (“Erklæringen”).

Hos UIP respekterer vi personvernet til våre kunder og vi har forpliktet oss til å sørge for at alle dine Personopplysninger er trygge. Denne Erklæringen beskriver hvilke typer Personopplysninger UIP samler inn fra/om deg, hvordan og hvorfor vi samler dem inn, hvordan vi bruker dem og hva dine rettigheter er. Hvis du er yngre enn 18 år og ønsker å gi oss dine Personopplysninger for å kunne delta i en kampanje eller konkurranse, må du lese denne Erklæringen sammen med en forelder eller en foresatt.

Med “Personopplysninger” menes alle opplysninger relatert til en fysisk person som kan identifiseres på grunnlag av disse opplysningene og annen informasjon vi besitter, eller som det er sannsynlig at UIP (eller dets representanter eller tjenesteleverandører) kan komme i besittelse av. I tillegg til faktainformasjon, omfattes enhver vurdering eller profilering knyttet til et individ.


Hvilke opplysninger samler vi inn, hvorfor og hvordan?

1. Nettsted

Vi samler inn Personopplysninger som du oppgir til oss og/eller som innhentes gjennom bruk av nettstedet vårt, og disse omfatter blant annet:

 • kontaktopplysninger, herunder navn, e-postadresse og telefonnummer, som oppgis hvis du ber om markedsføringsinformasjon fra oss (f.eks. abonnerer på et nyhetsbrev eller laster ned annet markedsføringsmateriell), deltar i en konkurranse, et lotteri eller undersøkelse, eller hvis du sender oss en forespørsel. Du finner mer detaljert informasjon i avsnittet ‘Markedsføring’ nedenfor.

 • IP-adressen din.

Vi bruker disse opplysningene:

 • til å forstå dine behov og interesser og til å kommunisere med deg for å levere tjenester eller informasjon om UIP og UIPs produkter;

 • til å tilrettelegge for kunder til å bruke UIP-produkter ved å på forespørsel, gi deg tilgang til vårt markedsføringsmateriell;

 • til å forstå dine behov og interesser og vurdere hvordan du bruker UIP-produkter, -tjenester og -materiell der det er aktuelt;

 • for administrasjon og vedlikehold av databaser som lagrer Personopplysninger;

 • for styring og administrasjon av vår virksomhet;

 • for å overholde og vurdere etterlevelse av gjeldende lover, regler og forskrifter, samt interne retningslinjer og rutiner;

 • for løpende vurdering og forbedring av informasjonen som tilbys på dette nettstedet for å sørge for at den er brukervennlig og for å forhindre potensielle avbrudd og cyber-angrep; og

 • til å foreta nødvendige analyser for å registrere skadelige data og forstå hvordan dette kan påvirke IT-systemet ditt.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med etterspurt markedsføringsinformasjon, deltakelse i konkurranser, lotterier eller undersøkelser eller innsendelse av forespørsler er oppfyllelse av en avtale med deg, se personvernforordningens artikkel 6 bokstav b. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med kartlegging og vurdering av bruk av UIP sine produkter, tjenester og materiell samt administrasjon av virksomhet, databaser og nettsted er vår berettigede interesse i å forbedre våre produkter og tjenester, se personvernforordningens artikkel 6 bokstav f.

Hva skjer hvis vi ikke mottar disse opplysningene:

Hvis du ikke oppgir de nødvendige opplysningene, vil vi ikke være i stand til å gi deg markedsførings- og annet mediemateriell som du måtte be om.


2. Sosiale medier

Vi samler inn Personopplysninger fra sosiale medier (herunder, men ikke begrenset til, Facebook, YouTube, Twitter og Instagram) som vi benytter til å markedsføre våre produkter. Vi samler inn navn/brukernavn, oppdateringer og andre opplysninger du oppgir når du besøker våre sider/grupper på disse sosiale mediene.

Vi bruker disse opplysningene:

 • til å kontakte deg i forbindelse med konkurranser;

 • til å forstå dine behov og interesser;

 • til å kommunisere med deg slik at vi kan levere tjenester eller informasjon om UIP og UIPs produkter; og

 • til å overholde og vurdere etterlevelse av gjeldende lover, regler og forskrifter, samt interne retningslinjer og rutiner.

Vær oppmerksom på at kontoer på sosiale medier kan bli håndtert av et medieselskap som handler på våre vegne. Du finner flere opplysninger i avsnittet ‘Hvem andre kan få tilgang til dine opplysninger’.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger for kommunikasjon i forbindelse med konkurranser du deltar i eller levering av etterspurte tjenester og informasjon er oppfyllelse av en avtale med deg, se personvernforordningens artikkel 6 bokstav b. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for å forstå dine behov og interesser samt overholdelse av interne retningslinjer og rutiner er vår berettigede interesse i å forbedre våre produkter og tjenester, se personvernforordningen artikkel 6 bokstav f.

Hva skjer hvis vi ikke mottar disse opplysningene:

Hvis du ikke oppgir de nødvendige opplysningene, vil du ikke være i stand til delta på våre sider i sosiale medier (avhengig av typen sosiale medier) og du vil ikke kunne delta og/eller motta premier i konkurranser.


3. Jobbsøkere

Når du søker om ansettelse hos UIP, blir opplysningene samlet inn og brukt i samsvar med personvernreglene for kandidater, som er tilgjengelig her. Dersom du ønsker å se Personvernerklæringen for kandidater på norsk, vennligst ta kontakt med kandidater_privat@uip.no.


4. UIP-tjenester

Vi samler inn Kontaktopplysninger for forretningsforbindelser, blant annet navn, e-postadresse og telefonnummer.

Vi bruker disse opplysningene til følgende formål:

 • til å sette oss i stand til å gjøre forretninger med deg eller det selskap du representerer.

 • til å la deg bruke og få tilgang til funksjonaliteten som leveres av UIP-produkter;

 • for styring og administrasjon av vår virksomhet;

 • for å overholde og vurdere etterlevelse av gjeldende lover, regler og forskrifter, samt interne retningslinjer og rutiner; eller

 • til å kommunisere med deg slik at vi kan levere tjenester eller informasjon om UIP og UIPs produkter; og

 • til å foreta bakgrunnsundersøkelser for å vurdere din økonomiske stilling og andre faktorer knyttet til din skikkethet til å gjøre forretninger med UIP.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for å kunne gjøre forretninger, gi tilgang til UIP-produktenes funksjonalitet samt kommunikasjon i forbindelse med levering av tjenester og informasjon knyttet til UIP og UIPs produkter er oppfyllelse av avtale dersom du som forretningsforbindelse er en privatperson, se personvernforordningen artikkel 6 bokstav b, og vår berettigede interesse i å gjøre forretninger dersom du som forretningsforbindelse er kontaktperson hos en juridisk enhet, se personvernforordningen artikkel 6 bokstav f. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for styring og administrasjon av vår virksomhet samt overholdelse av interne retningslinjer og rutiner er vår berettigede interesse i å drive virksomhet og forbedre våre tjenester og produkter, se personvernforordningen artikkel 6 bokstav f.

Hva skjer hvis vi ikke mottar disse opplysningene:

Hvis du ikke oppgir disse opplysningene, betyr det at vi ikke vil være i stand til å samhandle med deg som en del av avtalen vi har og det vil føre til at avtalen med deg gjøres ugyldig, med mindre vi får andre kontaktdetaljer som gjør at vi kan oppfylle avtalen.

5. Cookies

Når du besøker UIPs nettsted, blir det brukt cookies for å samle inn teknisk informasjon om tjenestene du bruker, og hvordan du bruker dem. Du finner mer informasjon om cookies som brukes av UIP i vår Cookieerklæring .


6. Markedsføring

Vær oppmerksom på at markedsføring kan utføres av oss eller, hvis det er aktuelt, av en bedrift som spesialiserer seg på dette området. Opplysningene vi samler inn om deg omfatter (men er ikke begrenset til) navnet ditt, e-postadressen, fødselsdatoen, adressen, telefonnummeret (fast og/eller mobil), dine preferanser og interesser, eller andre opplysninger du gir oss eller gir oss tilgang til. Hvis du er under 18 år, må du innhente tillatelse fra en forelder eller foresatt før du kan delta i en konkurranse eller være med på andre aktiviteter.

Hvis du handler på vegne av en bedrift, bruker vi dine Personopplysninger for disse formålene på grunnlag av vår legitime interesse. For øvrige tilfeller vil vi kun bruke dine Personopplysninger for disse formålene når du gir oss ditt uttrykkelige samtykke. Personopplysningene dine vil kun bli brukt til det formålet du gir dem til oss for, dvs. slik at du kan motta markedsføringsmateriell eller premie i en konkurranse, og ikke for noe annet formål, med mindre vi får uttrykkelig samtykke til dette fra deg.

Hvor lenge vi lagrer opplysningene dine

Vi lagrer dine Personopplysninger så lenge vi har behov for dem for formålet som de opprinnelig ble samlet inn for. Våre sletteregler er utarbeidet i samsvar med alle aktuelle lover og forskrifter. Vi vil beholde opplysninger som loven krever at vi beholder, for en viss minsteperiode og fjerne disse opplysningene hvis loven krever at vi gjør det etter en spesifisert periode.

Hvem andre kan få tilgang til dine Personopplysninger

I de fleste tilfeller gis tilgang til dine Personopplysninger kun til UIP-ansatte som har behov for det i samsvar med deres stillingsbeskrivelser og forretningsbehov. I visse tilfeller kan vi imidlertid dele opplysninger med tredjeparter:

 1. Vi kan dele Personopplysninger med våre konsernselskap (inklusive våre morselskap) som en del av en rekrutteringsprosess. Fra tid til annen omfatter dette overføring av dine Personopplysninger til USA eller Storbritannia, hvor våre morselskap er basert. Du kan lese deres respektive personvernerklæringer her og her.

 2. Hvis du sender en CV eller andre Personopplysninger til oss angående en ledig stilling eller for fremtidig referanse, kan vi dele opplysningene dine med rekrutteringsbyråer og selskap som gjennomfører bakgrunnsundersøkelser. Dette vil bli kommunisert til deg på forhånd og vil kun skje med din tillatelse.

 3. I visse tilfeller gjennomfører vi våre markedsføringskampanjer ved bruk av tjenestene til en tredjepart som spesialiserer seg på dette området. Vi sikrer at markedsføringsselskapet overholder alle våre retningslinjer når det gjelder håndtering av opplysninger og at all behandling av Personopplysninger er lovlig og i samsvar med dine rettigheter.

 4. Vær oppmerksom på at våre kontoer på sosiale medier kan bli håndtert av oss eller en tredjepart som spesialiserer seg på dette området, som handler på våre vegne og kun i henhold til spesifikke instrukser. I slike tilfeller vil tredjeparten behandle dine opplysninger i henhold til spesifikke instrukser fra oss.

 5. Hvis UIP er pålagt det ved lov, kan det utlevere informasjon om sine brukere (inklusive Personopplysninger), på forespørsel fra statlige myndigheter i forbindelse med en etterforskning, eller for å bekrefte eller håndheve etterlevelse av retningslinjene som gjelder nettstedet vårt, og gjeldende lover. Vi kan også utlevere slike brukeropplysninger når slik utlevering er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare lovfestede rettigheter eller for å beskytte eller håndheve rettighetene, interessen, sikkerheten til nettstedet, våre brukere eller andre.

 6. UIP kan utlevere ikke-identifiserende aggregert brukerstatistikk til tredjeparter for en rekke forskjellige formål, blant annet for å beskrive UIPs tjenester til potensielle samarbeidspartnere og andre tredjeparter.

Overføring av nettsted

Uten på noen måte å begrense rettighetene som UIP har forbeholdt seg nedenfor i tilfelle en "Selskapsmessig endring", kan UIP overføre opplysningene det samler inn, inkludert, men ikke begrenset til, Personopplysninger, til en tredjepart som påtar seg, anskaffer eller på annen måte er autorisert til å ta kontroll over dette nettstedet, forutsatt at denne tredjeparten har samtykket i å bruke dine Personopplysninger i samsvar med sikkerhetstiltak som i alle vesentlige henseender er de samme eller mer beskyttende som dem som står i denne Personvernerklæringen.

Selskapsmessige endringer

UIP forbeholder seg retten til å utlevere, dele og/eller på annen måte overføre brukerinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, Personopplysninger, i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, konsolidering, salg av eiendeler, eller annen fundamental selskapsmessig endring, uansett hvilken form den måtte ta.

Internasjonale overføringer

Generelt overfører ikke UIP Personopplysninger utenfor landet de ble samlet inn. I alle tilfeller vil vi sørge for at alle internasjonale overføringer av dine Personopplysninger beskyttes og overføres ved bruk av hensiktsmessige sikkerhetsmekanismer og i samsvar med alle aktuelle lover og forskrifter.

Av og til kan vi overføre dine Personopplysninger til utlandet (til et land utenfor EØS) som en del av ansettelsesprosessen (som nevnt tidligere i denne erklæringen). Dette blir kommunisert til deg på forhånd og vil bli gjennomført i henhold til det som står i Personvernerklæringen for kandidater.

Overføring til land utenfor EØS skjer på grunnlag av EUs standardavtaler. Du kan få flere detaljer om beskyttelsen som gis dine Personopplysninger når de overføres utenfor Europa (blant annet en kopi av standardavtalene for databeskyttelse i avtaler vi har inngått med mottakere av Personopplysninger) ved å kontakte oss som beskrevet i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor.

Sikkerhet

UIP tar alle rimelige forholdsregler når det gjelder beskyttelse av dine Personopplysninger ved å implementere egnede tekniske og rutinemessige sikkerhetstiltak. Det etableres egnede kontrollmekanismer (for eksempel tilgangsbegrensning) i våre datasystemer. Fysisk adgang til områder der Personopplysninger samles inn, behandles eller lagres er begrenset til autorisert personale. Tilgang til sensitive Personopplysninger er begrenset til de ansatte som har behov for det for å utføre sine roller. Uautorisert bruk eller utlevering av konfidensiell klientinformasjon av en UIP-ansatt er forbudt og kan føre til disiplinærtiltak. Som et vilkår for ansettelse må UIP-ansatte følge alle gjeldende lover og forskrifter, inklusive personvernlover.

Disse kontrolltiltakene beskytter dine opplysninger mot uautorisert tilgang eller uautorisert endring eller destruering. Vi ber alle tredjeparter vi samarbeider med om å gjøre det samme. All behandling innebærer imidlertid en risiko for at uautoriserte parter får tilgang til disse opplysningene og UIP kan derfor ikke garantere helt at slik uautorisert tilgang ikke kan forekomme. Det kan også være mulig at en sending av Personopplysninger blir fanget opp av uautoriserte enheter, så vi ber deg om å være ekstra forsiktig når du sender opplysninger til oss og gjør deg oppmerksom på at dette alltid skjer på din egen risiko.

Dine rettigheter

Du har rett til å motta informasjon om vår behandling av dine Personopplysninger og til å be om innsyn i Personopplysningene som vi har om deg. Dersom du har en forespørsel ber vi deg om å ta kontakt med oss (se "Kontakt oss" nedenfor). I de fleste tilfeller leverer vi all informasjon kostnadsfritt. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kan ha rett til å kreve et gebyr i samsvar med den respektive lovgivningen hvis forespørselen er overdreven eller gjentagende. Dette vil bli kommunisert til deg og tilgang til opplysningene vil bli gitt under forutsetning at du kan vise godkjent legitimasjon før vi behandler forespørselen din.

Du har rett til å:

 • trekke tilbake samtykket til behandling av dine Personopplysninger hvis behandlingsgrunnlaget for behandling er ditt uttrykkelige samtykke. Vær imidlertid oppmerksom på at vi fremdeles kan ha rett til å behandle dine Personopplysninger hvis vi har en annen legitim grunn til å gjøre det. For eksempel kan vi måtte bevare Personopplysninger for å overholde en lovpålagt forpliktelse;

 • under visse omstendigheter, motta Personopplysninger i et strukturert, alminnelige benyttet og maskinlesbart format og/eller be om at vi overfører disse opplysningene til en tredjepart når dette er teknisk mulig. Vær oppmerksom på at denne retten kun gjelder Personopplysninger som du har oppgitt direkte til UIP;

 • be om at vi korrigerer dine Personopplysninger hvis de er unøyaktige eller ufullstendige;

 • be om at vi under visse omstendigheter sletter dine Personopplysninger. Vær oppmerksom på at det kan finnes omstendigheter der vi har en lovfestet rett til å bevare dine Personopplysninger selv om du ber oss om å slette dem;

 • protestere mot, eller be om at vi begrenser, vår behandling av dine Personopplysninger under visse omstendigheter. Det kan igjen være omstendigheter som du protesterer mot, eller ber oss om å begrense vår behandling av dine Personopplysninger, hvor vi likevel har en lovfestet rett til å avvise denne anmodningen; og

 • sende en klage til den aktuelle personvernmyndigheten hvis du mener at vi har krenket noen av dine rettigheter.

Når det gjelder noe av den ovennevnte, eller for ethvert annet spørsmål eller avklaring, kan du kontakte oss med detaljene gitt under "Kontakt oss" nedenfor.

Lenker til andre nettsteder

Vennligst vær oppmerksom på at når du navigerer på vårt nettsted eller ser på en e-postmelding eller annet innhold levert av UIP, kan du ha mulighet til å klikke på lenker som bringer deg utenfor UIP sin tjeneste til andre nettsteder eller nettinnhold som er utenfor UIPs kontroll. For eksempel kan du komme over lenker til fansider, andre filmspesifikke sider, lenker fra sponsorer eller samarbeidspartnere, som kan inneholde UIP-logoen som en del av en felles profileringsordning. Hvis du "klikker" på lenken til en slik tredjepart, tar "klikket" deg til en tredjeparts nettsted eller nettinnhold. UIP har ingen kontroll over og er ikke ansvarlig for innholdet på noen tredjeparts nettsted som du navigerer til. Denne Personvernerklæringen dekker ikke disse andre nettstedene. Disse andre nettstedene har sin egen praksis for innhenting av informasjon og beskyttelse av personvern, som kan være en annen enn UIPs. Vi anbefaler at du gjennomgår personvernpraksisen for ethvert annet nettsted du besøker.

Endringer i denne erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid endre denne Personvernerklæringen, og alle endringer vil gjelde umiddelbart ved publiseringen av den nye versjonen av denne Personvernerklæringen på dette nettstedet. Du anbefales å sjekke dette nettstedet regelmessig angående eventuelle endringer eller oppdateringer.

Kontakt oss

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål angående UIPs håndtering av dine Personopplysninger, kan du kontakte oss per e-post til privat@uip.no eller skrive til oss på:

United International Pictures as
Postboks 7134 Majorstua
0307 Oslo
Oppmerksomhet: Daglig leder

Opplysninger om relevant tilsynsmyndighet

Vi er vanligvis i stand til å løse personvernspørsmål eller -bekymringer raskt og effektivt. Vi vil gi deg kontaktopplysninger for den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får fra oss, kan du sende klage til tilsynsmyndigheten i din jurisdiksjon. Vi vil på anmodning gi deg kontaktopplysningene for denne myndigheten.


Sist oppdatert:

6. juni 2018

1